WINTER 2022 / 2023
Bezpečné nakupovanie
Idosell security badge

Obchodné podmienky

 1. Tieto Pravidlá sú Vám poskytnuté pred uzatvorením kúpnej zmluvy, a to takým spôsobom, ktorý zaručuje neobmedzený prístup k textu Pravidiel. Prosíme o prečítanie Pravidiel pred otvorením účtu v e-shope alebo pred zakúpením tovaru bez registrácie. Internetový obchod, pôsobiaci pod doménou www.skirace24.sk, je prevádzkovaný spoločnosťou Kraków Sport Marcin Pacek, Walerego Sławka 25/LU3, 30-633 Kraków, Poľsko. NIP:6811641351 REGON:120278917 Zákazník môže rýchlo a efektívne kontaktovať Predajca prostredníctvom elektronickej pošty (adresa: info@skirace24.com) alebo telefonicky (telefónne číslo: +48 730043186 od pondelka do piatku medzi 11:00 až 18:00.
 • Všeobecné ustanovenia
  1. 1. Obchodné podmienky upravujú pravidlá pre zadávanie objednávok a predaj tovaru v internetovom obchode skirace24.sk.
  2. 2. Zadaním objednávky zákazník potvrdzuje oboznámenie sa s obchodnými podmienkami obchodu skirace24.sk a akceptuje ich v plnom rozsahu.
  3. 3. Zadaním objednávky na akčný tovar zákazník akceptuje obchodné podmienky platné pre akčný tovar.
  4. 4. Skirace24.sk predáva výhradne cez internet.
  5. 5. Kúpna zmluva uzatvorená na predaj tovaru je v súlade s poľským právom a v poľskom jazyku.
 • Prezentácia tovaru
  1. 1. Obchod skirace24.sk vynaložil všetko úsilie, aby zabezpečil, že publikované údaje sú bez chýb alebo nepresných informácií.
  2. 2. V prípade, že sa nezhoduje opis s fotografiou alebo pokiaľ sa jedná o závadný tovar, je zákazník povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať prevádzkovateľa obchodu skirace24.sk.
  3. 3. Všetky ceny uvedené v ponuke sú vrátane DPH.
  4. 4. Cena uvádzaná u každého tovaru je platná v čase uskutočnenia objednávky. Obchod si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru v ponuke, pridávanie nového tovaru do ponuky internetového obchodu a ohlasovania, odvolávania alebo vykonávania zmien akčných ponúk na internetových stránkach obchodu.
  5. 5. Tovar uvedený na fotografiách sa v skutočnosti môže mierne líšiť od skutočného stavu.
  6. 6. Všetky textové informácie a fotografie jednotlivých tovarov, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach skirace.24, sú chránené autorskými právami. Je zakázané ich kopírovať a šíriť, používať na komerčné účely a pre prezentáciu na iných webových stránkach, bez nášho súhlasu.
  7. 7. Všetky obchodné známky a názvy sú použité iba pre prezentačné účely a sú majetkom výrobcov.
 • Registrácia zákazníkov
  1. 1. Registrácia je bezplatná a vykonáva sa vyplnením registračného formulára na internetových stránkach obchodu. Objednanie tovaru je možné aj bez registrácie užívateľa.
  2. 2. Pri registrácii je potrebné uviesť správne a pravdivé údaje, inak objednávka nemusí byť realizovaná. Zákazník musí spĺňať tie isté podmienky aj v prípade nákupu bez registrácie.
  3. 3. Osobné údaje zákazníkov sú zbierané výhradne pre potreby obchodu a spracovávané pre hospodársku činnosť spoločnosti, realizáciu propagačných a reklamných akcií, a v súlade s požiadavkami na ochranu údajov podľa zákona z 29. augusta 1997 (Zbierka zákonu Poľskej republiky 1997 č. 133 par. 833) na ochranu osobných údajov.
 • Proces objednania
  1. 1. Objednávky sú prijímané len elektronicky na internetovej stránke www.skirace24.sk - 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
  2. 2. Objednávky sú vybavované v pracovné dni od 11:00 do 18:00
  3. 3. Po zadaní objednávky každý zákazník dostane, na zadanú emailovú adresu, informáciu o prijatí objednávky spolu s jej číslom.
  4. 4. Zadaní objednávky je totožné s podpísaním obchodnej zmluvy so spoločnosťou skirace.24.sk.
  5. 5. Zákazník môže vykonávať v objednávke zmeny alebo jej celú zrušiť až do momentu vystavenia daňového dokladu. V prípade zmeny alebo zrušenia objednávky je potreba to urobiť vo svojom účte na skirace24.sk alebo sa telefonicky kontaktovať so zákazníckym servisom obchodu.
 • Vybavenie objednávky
  1. 1. Obchod je povinný tovar doručiť v nepoškodenom stave.
  2. 2. Objednávka bude vybavená za predpokladu, že je tovar k dispozícii na sklade alebo u dodávateľov obchodu. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru je zákazník informovaný o stave objednávky a môže sa rozhodnúť, ako ďalej postupovať (čiastočné vybavenie objednávky, predĺženie čakacej doby, zrušenie celej objednávky).
  3. 3. Objednávky sú vybavované podľa toho, kedy boli zadané, až do vyčerpania zásob.
  4. 4. Skirace24.sk si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v prípade chyby na stránkach obchodu, spočívajúcej v chybných informáciách o cenách alebo stave tovaru, rovnako tak aj v prípadoch, kedy bude podozrenie o pravosti údajov poskytnutých zákazníkom v priebehu jeho registrácii alebo pri zadávaní objednávky.
 • Vrátenie objednaného tovaru
  1. 1. Podľa zákona z 30. mája 2014 r. O ochrane práv spotrebiteľov (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), môže zákazník bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu pred uplynutím tejto doby.
  2. 2. Podľa zákona z 30. mája 2014 r. O ochrane práv spotrebiteľov (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), môže zákazník bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu pred uplynutím tejto doby.
  3. 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
  4. 4. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu platby. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  5. 5. Obchod neprijme zásielky zaslané na dobierku.
  6. 6. Vrátený tovar nesmie niesť stopy použitia, musí byť v originálnom balení a obsahovať všetky etikety, inak bude opätovne zaslaný zákazníkovi na jeho náklady.
 • Záruka a reklamácie objednaného tovaru
  1. 1. Na všetok tovar, ktorý je v obchode k dispozícii, sa vzťahuje záruka od výrobcu. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
  2. 2. Záruka sa nevzťahuje na všetky druhy náhodného alebo úmyselného mechanického poškodenia (trhliny, rezy, atď.) alebo škody spôsobené z nedbalosti či vzniknuté z dôvodu nesprávneho použitia.
  3. 3. Základom pre vybavenie reklamácie je doklad o kúpe (daňový doklad alebo faktúra).
  4. 4. Ku každému reklamovanému tovaru musí byť pripojený reklamačný dokument alebo vyhlásenie o reklamácii, obsahujúce príčinu reklamácie spolu s informáciou kedy, a za akých okolností sa porucha objavila. Rovnako je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, číslo objednávky a informáciu, ako postupovať v prípade uznania reklamácie (výmena, oprava, vrátenie peňazí).
  5. 5. Reklamovaný tovar musí byť čistý a hygienicky nezávadný. V opačnom prípade si obchod vyhradzuje právo odmietnuť prijatie.
  6. 6. Reklamácia bude vybavená do 14 dní od obdržania zásielky obchodom a zákazník bude o výsledku reklamácie informovaný.
 • Doprava
  1. 1. Náklady na dopravu tovaru hradí zákazník.
  2. 2. Skirace24.sk vybavuje objednávky na území Slovenskej republiky, a Európskej únie.
  3. 3. Objednávky do iných krajín ako do Slovenskej republiky sú zasielané kuriérom alebo poštou. Spôsob prepravy určuje skirace24.sk.
  4. 4. Na prepravu do krajín mimo EÚ môžu byť pripočítané ďalšie náklady naviac (napríklad colné náklady), v závislosti na krajine. Tieto náklady sú mimo kontroly obchodu skirace24.sk.
  5. 5. Zásielky sú doručované iba v pracovné dni.
  6. 6. Ak pri preberaní zásielky sú na balení viditeľné stopy poškodenia alebo je balenie narušené, existuje riziko, že došlo k manipulácii s obsahom balíka treťou stranou. V tomto prípade by ste mali odmietnuť prevziať tovar, v prítomnosti kuriéra spísať protokol o nahlásení škody a oznámiť túto skutočnosť zákazníckemu servisu obchodu.
 • Platby
  1. 1. Zákazníci, ktorí nakupujú v obchode skirace24.sk, súhlasí s vystavením dokladu o kúpe, ktorý neobsahuje podpis.
  2. 2. Štandardom je vystavenie daňového dokladu, ktorý je dokladom o kúpe. Na požiadanie vystavíme aj faktúru s DPH. Túto požiadavku je potrebné uviesť pri zadávaní objednávky.
  3. 3. Zákazník je povinný pri dodaní tovaru skontrolovať, či je daňový doklad súčasťou dodávky.
  4. 4. Zákazník si môže vybrať nasledujúce spôsoby platby:
  5. - PayPal - platba je realizovaná prostredníctvom služby PayPal,
  6. - Prevodom na účet uvedený na webových stránkach obchodu,
  7. - Na dobierku
  8. - Kreditné karty
  9. 5. Na žiadosť zákazníka a po konzultácii s pracovníkom obchodu, je možné spôsob platby zmeniť.
 • Záverečné ustanovenia
  1. 1. Táto webová stránka používa "cookies" v súlade s Politikou ochrany osobných údajov. Spôsob uschovávania a prístupu k súborom cookies môžete zmeniť v nastaveniach prehliadača alebo v konfigurácii služby.
  2. 2. Akčné ceny a zľavy nie je možné v našom internetovom obchode sčítať.
  3. 3. V prípadoch, ktoré nie sú popísané v týchto obchodných podmienkach, je nutné sa riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona z 30. mája 2014 r. O ochrane práv spotrebiteľov (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
  4. 4. Európska komisia zverejnila na adrese http://ec.europa.eu/odr/ portál mimosúdného riešenia online sporov medzi spotrebiteľmi (tzv. portál ODR). Nemáme v prípade sporu povinnosť a ani zámer zúčastniť sa konania pred spotrebiteľským rozhodcovským súdom.
 • IdoSell Trusted Reviews
  4.82 / 5.00 91 reviews
  IdoSell Trusted Reviews
  2023-05-16
  Obchod určite odporúčam!
  2023-03-07
  Veľmi spokojný, Rýchle dodanie. Tovar v požadovanej kvalite.
  pixel